Dialoog: van gedachten wisselen over het ontwerp (E)

De ontwerper en de toehoorders zoeken samen naar verbetering in het ontwerp of nieuwe alternatieven. Let hierbij op het volgende aandachtspunt:

  1. Voor- en nadelen van oplossingen
 • 1. Hoe bespreek je de voor- en nadelen van oplossingen en mogelijke alternatieven?

  TU Industrieel Ontwerpen
  Dit fragment is halverwege de derde ontwerpbespreking. Een derdejaars student heeft een uitgewerkt concept (van een festivaltent) gepresenteerd aan de opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.


  De student zit nog met een aantal twijfels met betrekking tot het aanvullende idee dat hij heeft geopperd bij de bedachte oplossing. Hij legt de kwestie voor aan de opdrachtgever en gaat de dialoog aan.

  Naast het ontwerp van de festivaltent op basis van hergebruik van bestaand materiaal heeft de student het idee om plastic in te zamelen op locatie en daar de tent van te maken. Deze aanvulling wijkt af van de initiële opdracht en de vraag is of de opdrachtgever het hiermee eens is. Tevens vraagt de student zich af of het een haalbaar idee is en hoe dan? In de dialoog worden deze punten besproken.

  TU Industrieel Ontwerpen
  In dit fragment presenteert een derdejaars student een uitgewerkt concept (van een kinderfiets) aan de opdrachtgever. Er zijn nog een paar knelpunten en de student vraagt de opdrachtgever om mee te denken. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.

  De student heeft zijn ontwerp uitgelegd, maar de opdrachtgever vraagt zich af of voor een bepaald onderdeel een geschikte oplossing is uitgewerkt. Met behulp van tekeningen en gebaren wordt er samen nagedacht over mogelijke aanpassingen. De student vraagt door bij de opdrachtgever om meer informatie over het knelpunt te krijgen.

  Tip: doordat de schetsen en tekeningen op tafel liggen is het gemakkelijk om hier met de opdrachtgever over in gesprek te gaan.