Dialoog: conclusies trekken en vervolgafspraken maken (F)

De opbrengst van de sessie wordt samengevat. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

  1. Sterke punten en verbeterpunten
  2. Besluiten voor het vervolg
 • 1. Wat zijn nu de sterke- en verbeterpunten van het gehele ontwerp en van delen ervan?

  TU Industrieel Ontwerpen
  In dit fragment heeft een derdejaars student een uitgewerkt concept (van een rolkoffer) gepresenteerd aan de opdrachtgever. Doel van de opdracht: een nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is aan het einde van de derde ontwerpbespreking en op ongeveer driekwart van het totale ontwerpproces.


  Samen met de opdrachtgever bespreekt de student een aantal sterke punten van het ontwerp. In de dialoog proberen ze tot een gemeenschappelijke conclusie te komen om zo de richting te bepalen waar de student zich in de laatste paar weken van het project op zal gaan focussen. Zonder dat dit concreet benoemd wordt, zijn er vervolgafspraken gemaakt voor het vervolg van het ontwerpproces.

  Tip: het is waardevol om ook de verbeterpunten van een ontwerp of delen ervan te bespreken of te laten benoemen, zodat je als ontwerper weet waar nog winst te behalen valt. Dit wordt in dit fragment eigenlijk niet echt benoemd.

  2. Wat zijn adviezen en besluiten voor het vervolg van het ontwerpproces?

  MBO Mediavormgeving
  In dit fragment hebben tweedejaars studenten hun website gepresenteerd aan een opdrachtgever uit het mbo. Doel van de website: vraag en aanbod van stageplaatsen bij elkaar te brengen. Het is aan het einde van de tweede ontwerpbespreking en de studenten zijn op ongeveer een kwart van het ontwerpproces.


  Nadat de ontwerpers met de opdrachtgever hebben besloten wat de vervolgstappen zijn voor het ontwerpproces, bespreken ze de planning voor dat vervolg. Je ziet in dit fragment dat de opdrachtgever die planning heel belangrijk vindt. Je ziet één van de ontwerpers ook afspraken noteren op papier.

  Tip: leg de besluiten over het ontwerp vast (bijvoorbeeld: welke van de concepten wordt verder uitgewerkt?) en stel ook de planning bij. Deel die informatie schriftelijk met de opdrachtgever.