Presentatie: vaststellen doel en aard ontwerpbespreking (A)

Aan het begin van de presentatie vertel je wat je gaat presenteren, hoe lang dat duurt en wat je verwacht van de opdrachtgever en andere aanwezigen. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

  1. Voortbouwen op vorige ontwerpbespreking
  2. Tussendoor vragen stellen
 • 1. Hoe bouwt deze bespreking voort op de vorige?

  TU Industrieel Ontwerpen
  Een derdejaars student presenteert een uitgewerkt productconcept aan de opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. Dit is de derde ontwerpbespreking en de student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.

  Om voort te bouwen op de vorige bespreking doet de student de volgende vijf dingen:

  • verwijst naar een beeld uit een vorige bijeenkomst; namelijk door het laten zien van een dia uit een eerdere presentatie
  • zet de kern van haar idee voor deze klant neer
  • spreekt de klant rechtstreeks aan: “jullie”
  • benadrukt de meerwaarde van het idee voor de klant
  • legt ontwerpproces uit en daarmee het doel van de presentatie

  Op deze manier kun je een presentatie dus ook beginnen.

  MBO Mediavormgeving
  Tweedejaars studenten presenteren hun website aan de opdrachtgever. Doel van de website: vraag en aanbod van mbo-stageplaatsen bij elkaar te brengen. Dit is de tweede ontwerpbespreking en de studenten zijn op ongeveer een kwart van het ontwerpproces.

  De student bouwt een terugblik op de vorige bespreking in en vertelt duidelijk wat de agenda is voor deze bespreking. Ook vertelt ze dat er een dag eerder al schriftelijke informatie is gedeeld. Iedereen weet dus waar het over zal gaan.

  Tip: indien er voorafgaand aan de bijeenkomst informatie is toegestuurd, vraag dan of de opdrachtgever tijd heeft gehad om deze te bekijken

  2. Vindt de opdrachtgever het prettig om tussendoor vragen te stellen of feedback te geven?

  MBO Mediavormgeving
  Tweedejaars studenten presenteren de website die ze gemaakt hebben aan een opdrachtgever uit het mbo. Doel van de website: vraag en aanbod van stageplaatsen bij elkaar te brengen. Dit is de tweede ontwerpbespreking en de studenten zijn op ongeveer een kwart van het ontwerpproces.


  In dit fragment vraagt de opdrachtgever zelf of er tussendoor vragen gesteld mogen worden.

  Tip: het is handig om dit als ontwerper zelf even aan de orde te stellen.