De ontwerpbespreking 

Als ontwerper wil je effectief communiceren met je opdrachtgever. Om je ontwerpbespreking succesvol te laten verlopen is het handig om iets te weten over de opbouw en de succesfactoren van zo’n gesprek. Op deze site vind je tips en voorbeelden uit verschillende MBO- en TU-ontwerpopleidingen (mediaontwerp, industrieel ontwerpen, bouwkunde, werktuigbouw). Je ziet beginnende professionals aan het werk: goede voorbeelden of zou je het zelf anders willen doen? Deze website kan in de les gebruikt worden om het gesprek over zulke vragen op gang te brengen.

De opbouw van het gesprek: STAPPEN

In de bespreking met de opdrachtgever moet een aantal dingen gebeuren: je zoekt contact en je presenteert je ideeën, je gaat daarover in gesprek en je wilt tot afspraken komen. Via het menu STAPPEN vind je specifieke aandachtspunten voor iedere fase van het gesprek.

Ontwerptaal effectief gebruiken: SUCCESFACTOREN

Er zijn ook kwaliteiten die in elke stap belangrijk zijn, zoals het treffen van de juiste toon of het gebruiken van beelden en gebaren. Dit noemen we succesfactoren. Via het menu SUCCESFACTOREN vind je tips en filmpjes over een specifieke succesfactor.