Voor docenten

Deze website maakt kwaliteiten van de communicatie tijdens tussentijdse gesprekken tussen ontwerper en opdrachtgever zichtbaar vanuit uiteenlopende onderwijstypen en niveaus. De opdrachtgever kan daarbij ook een docent zijn die tijdelijk de rol van opdrachtgever aanneemt. Enkele tips voor het gebruik van deze pagina’s:

  • Maak duidelijk waarom het zo belangrijk is dat het presenteren van een ontwerp en het voeren van een gesprek effectief gebeurt, en hoe een ontwerpbespreking verschilt van bijvoorbeeld een verkoopgesprek.  Achtergrondinformatie daarover vindt u onder theorie.
  • Als leerlingen/studenten meerdere keren in de opleiding een ontwerpbespreking voeren, kunt u per keer enkele kwaliteitsaspecten centraal stellen. U zou in de les enkele bijbehorende videofragmenten kunnen bekijken aan de hand van een gerichte kijkopdracht. Daarbij is het van belang dat de leerlingen ook bedenken hoe de betreffende kwaliteitskenmerken van toepassing zijn op de ontwerpbespreking die ze zelf moeten voeren.
  • U kunt natuurlijk ook zelf een paar geslaagde ontwerpbesprekingen uit uw onderwijspraktijk, of uit een door u gekozen ontwerppraktijk op video opnemen en die met leerlingen uitpluizen als goede voorbeelden. De kans is dan groter dat de ontwerpbespreking herkenbaar is voor uw leerlingen.
  • U kunt de aandachtspunten op deze site ook gebruiken ter ondersteuning van uw feedback. Is de leerling bijvoorbeeld te stellig of te weifelend, moedig de leerling dan aan om voor de volgende bespreking de pagina De juiste toon treffen te bestuderen.   
  • Deze site laat voorbeelden zien vanuit een beperkt aantal ontwerppraktijken en opleidingen. Docenten in andere opleidingen, zoals bijvoorbeeld de opleiding tot programmeur, hebben het onderzoeksteam verteld dat zij de site ook gaan gebruiken met hun studenten. In het algemeen geldt dat hoe groter de afstand is met de ontwerppraktijken die deze site toont, hoe meer een docent de studenten zal moeten helpen om de overeenkomsten te zien met de taak waarvoor zij staan.