Presentatie: duiden van het ontwerpprobleem (B)

De ontwerper maakt duidelijk hoe hij het ontwerpprobleem ziet. Dat is al eerder besproken, maar inmiddels heeft de ontwerper daarover misschien nieuwe inzichten ontwikkeld. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

  1. Context van het ontwerpprobleem
  2. Behoeften gebruikers
  3. ‘Programma van Eisen en Wensen’ (PvEW)
 • 1. Wat is de context van het ontwerpprobleem?

  TU Industrieel Ontwerpen
  In dit fragment presenteert een derdejaars student een uitgewerkt concept (van een rolkoffer) aan een opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is halverwege de derde ontwerpbespreking en op ongeveer driekwart van het totale ontwerpproces.


  Om de juiste sfeer te creëren van waar en hoe het product gebruikt gaat worden maakt de student gebruik van een foto. Door de foto van kinderen die naar buiten kijken, ben je benieuwd bent wat ze zien. Deze afbeeldingen ondersteunen het verhaal wat de student vertelt. Hij probeert de ‘spanning’ van de kinderen (mede door hun gezichtsuitdrukking) die uit het raam kijken over te brengen op de toehoorder.

  Daarnaast maakt de student gebruik van een metafoor: “zo’n treinraam is eigenlijk een soort slideshow van je directe leefomgeving”. Op deze manier probeert de student de luisteraar mee te krijgen in zijn verhaal.

  TU Industrieel Ontwerpen
  Dit fragment is de introductie van de derde ontwerpbespreking. Een derdejaars student presenteert een uitgewerkt concept (van een ‘cargo-bike’) aan de opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.


  Om de context (wie, waar, hoe, etc.) van de ontwerpopdracht in kaart te brengen toont de student een collage van de omgeving en gebruikt hij gebaren om zijn verhaal te ondersteunen.

  2. Wat zijn behoeften van de gebruikers?

  TU Industrieel Ontwerpen
  Dit fragment is de introductie van de derde ontwerpbespreking. Een derdejaars student Industrieel Ontwerpen presenteert een uitgewerkt concept (van een ‘cargo-bike’) aan een opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.


  Om de behoeftes van de gebruiker in kaart te brengen presenteert de student ervaringen van de beoogde doelgroep. Hij ondersteunt dit door middel van quotes, zoals: “Veel ruimte voor kinderen en boodschappen” en “Veel te groot en log zo’n ding. Hij zou altijd buiten moeten staan”.

  3. Wat zijn de belangrijkste elementen van het ‘programma van eisen en wensen’(PvEW)?

  Aan het begin van het ontwerpproces wordt vaak een programma van eisen en wensen (PvEW) afgesproken, dat leidend is tijdens het ontwerpproces. De ontwerper komt daar geregeld op terug, ook bij aanvang van de tussentijdse ontwerpbespreking. Soms ontstaan er halverwege nieuwe inzichten en moet het PvEW worden aangepast. Dan bespreekt de ontwerper dat vroegtijdig met de opdrachtgever. Er is geen filmpje beschikbaar voor dit aandachtspunt.