Presentatie: het ontwerp toelichten (C)

De ontwerper legt uit welke oplossingen hij heeft gevonden voor het ontwerpprobleem en welke nieuwe vragen daarbij zijn opgekomen. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

  1. Het totaalplaatje
  2. Passend product
  3. Technische werking per deelsysteem
 • 1. Hoe ziet het ontwerp er in grote lijnen uit? Wat is het totaalplaatje?

  TU Industrieel Ontwerpen
  Dit fragment is halverwege de derde ontwerpbespreking. Een derdejaars student presenteert een uitgewerkt concept (van een festivaltent) aan de opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.


  De student vertelt zijn verhaal aan de hand van twee dia’s met afbeeldingen. Op de eerst dia zie je een 3D tekening van het ontwerp en twee aanzichten. Op de tweede dia zie je een exploded-view; een tekening die zichtbaar maakt uit welke onderdelen het product bestaat. Op deze manier creëert de student het totaalplaatje. Vervolgens kan hij dieper ingaan op de details van het ontwerp.

  2. Hoe past het product bij de opdrachtgever en/of gebruikers?

  TU Industrieel Ontwerpen
  Dit fragment is halverwege de derde ontwerpbespreking. Een derdejaars student presenteert een uitgewerkt concept (van een rolkoffer) aan de opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.


  De student toont meerdere afbeeldingen na elkaar om de toehoorder mee te nemen in het proces en uit te leggen hoe het product past bij de gebruikers.

  3. Wat is de (technische) werking van het ontwerp? En hoe functioneren de eventuele onderdelen/deelsystemen?

  • Functie: wat doet het deelsysteem?
  • Structuur: de vorm, hoe zit het in elkaar?
  • De werking van onderdelen (deelsystemen) van het ontwerp: Waarom werken de gekozen technische oplossingen goed?
  • Hoe sluit het deelsysteem aan op andere deelsystemen?

  TU Industrieel Ontwerpen
  Dit fragment is halverwege de derde ontwerpbespreking. Een derdejaars student presenteert een uitgewerkt concept (van een fietsstoeltje) aan een opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.


  De student gebruikt een 2D-computerschets om de werking van het kliksysteem uit te leggen. Hij is hierbij geïnspireerd door een bestaand werkingsprincipe. Om dit toe te lichten klikt hij twee keer terug naar de slide met een afbeelding van dit product.