De juiste toon treffen

Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

  1. Een formele en zelfverzekerde toon
  2. Een uitnodigende en twijfelende toon
 • 1. Hoe gebruik je een formele en zelfverzekerde toon om het vertrouwen van de opdrachtgever te winnen dat hij met een professional te maken heeft?

  MBO Mediavormgeving
  Tweedejaars studenten presenteren hun website aan de opdrachtgever. Doel van de website: vraag en aanbod van mbo-stageplaatsen bij elkaar te brengen. Dit is de tweede ontwerpbespreking en de studenten zijn op ongeveer een kwart van het ontwerpproces.

  In dit fragment is de opdrachtgever (de blonde mevrouw) onzeker of het ontwerp (de website) wel veel gebruikers aankan. De ontwerpers stellen haar gerust met een zelfverzekerde toon (én met sterke argumenten). In de toon en aanspreekvorm opereren de ontwerpers ook sterk als team door elkaar aan te vullen en de opmerkingen van elkaar te bevestigen. Ook dat schept vertrouwen. De twijfel die niet wordt weggenomen, betreft de preciese aantallen gebruikers die het ontwerp (de website) aan kan. Daar had de ontwerper misschien nog wat eerder op in kunnen gaan.

  Tip:

  Luister zo goed naar de opdrachtgever, dat je precies weet waar de onzekerheden mee te maken hebben. En wees dan zelfverzekerd en kom met de juiste informatie, mits je het ook zeker weet.

  2. Hoe gebruik je een uitnodigende en twijfelende toon om het meedenken van de opdrachtgever uit te lokken?

  TU Industrieel Ontwerpen
  In dit fragment presenteert een derdejaars student Industrieel Ontwerpen twee uitgewerkte concepten (van een rugzak) aan een opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. Dit is de derde ontwerpbespreking en de student is op ongeveer driekwart van het totale ontwerpproces.


  De student gebruikt twee prototypes om het uiterlijk van het ontwerp toe te lichten. Tevens kan ze door de aanwezigheid van deze modellen gemakkelijk de eventuele aanpassingen en nieuwe elementen uitleggen en duidelijk maken waar er nog twijfels zijn. De toehoorder ziet het productidee direct voor zich, waardoor hij het zich direct kan inbeelden en voorstellen. Door de aanwezige prototypes in combinatie met de twijfelende toon van de ontwerper, wordt de opdrachtgever uitgelokt om mee te denken en zijn mening te geven.