Interactie bevorderen tijdens de dialoog

De ontwerper wil natuurlijk goed gebruik maken van de aanwezigheid van de opdrachtgever. Let hierbij op de volgende aandachtspunten:

  1. Opdrachtgever uitnodigen om mee te denken
  2. Opdrachtgever uitnodigen om aanvullende informatie te geven
  3. Ingaan op feedback

  1. Hoe nodig je de opdrachtgever uit om om vragen te stellen, feedback te geven, mee te denken?

  Mbo Mediavormgeving
  Dit fragment is de start van de presentatie, waarin tweedejaars studenten hun websiteontwerp presenteren aan de opdrachtgever. Doel van de website: vraag en aanbod van mbo-stageplaatsen bij elkaar te brengen. Dit is de tweede ontwerpbespreking en de studenten zijn op ongeveer een kwart van het ontwerpproces.


  Voorafgaand aan de presentatie stemt de opdrachtgever af met de studenten wanneer er vragen gesteld en feedback gegeven kan worden.

  Tip: het is handig om dit als student zelf even aan de orde te stellen.

  2. Hoe nodig je de opdrachtgever uit om aanvullende informatie te geven?

  TU Industrieel Ontwerpen
  Dit fragment is halverwege de derde ontwerpbespreking. Een derdejaars student Industrieel Ontwerpen heeft een uitgewerkt concept (van een fietsstoeltje) gepresenteerd aan een opdrachtgever. Doel van de opdracht: nieuwe toepassing bedenken op basis van hergebruik van het materiaal. De student is op ongeveer driekwart van het ontwerpproces.


  Om de opdrachtgever uit te nodigen om aanvullende informatie te geven, spreekt de ontwerper de opdrachtgever direct aan. Hierbij neemt hij een actieve houding aan. Vervolgens laat hij een stilte vallen, neemt een passieve houding aan en wacht op het antwoord van de opdrachtgever. Later in het fragment doet de student dit nog een keer.

  3. Hoe ga je in op de feedback die je krijgt?

  Mbo Bouwkunde
  In dit fragment heeft een tweedejaars student net het ontwerp van een vrijstaande woning gepresenteerd. Doel van de opdracht: een riante en duurzame woning op een zelfgekozen plaats. Het betreft de eindpresentatie van het ontwerpproces en de opdrachtgever heeft nog wat vragen en opmerkingen. De docent heeft de rol van opdrachtgever, maar wisselt soms ook terug naar de rol van docent.


  Als je als ontwerper kritische feedback krijgt, probeer je daar je voordeel mee te doen. Bespreek in hoeverre de kritiek terecht kan zijn en ga niet onnodig in de verdediging. In dit fragment zie je dat de ontwerper net als de opdrachtgever twijfelt aan zijn keuze voor een bepaald soort vloer.

  Tip: zeg gerust dat je twijfelt aan je keuze en bespreek dan de argumenten vóór en tegen een bepaalde keuze met de opdrachtgever. Denk daarbij aan de technische eisen, aan de gebruikerswensen, de productie, de markt, etc.